a6b17e69-8a2e-46b2-bb06-526a2c05767eWhy-Drone-Cover-3

ทำไม? เทคโนโลยี UAV ถึงน่าจับตามองในปัจจุบัน

“โดรน” ไม่ว่าคุณจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned aerial vehicle: UAV), เครื่องบินไร้นักบินขนาดเล็กหรือหุ่นยนต์ขนาดเล็กบินได้ หลายท่านๆ มักจะคุ้นชินกับคำว่า “โดรน” มากที่สุด ซึ่งทราบหรือไม่ว่าโดรนเหล่านี้กํา

ลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มจะได้รับการยอมรับและการใช้งานจํานวนมาก แต่โดรนได้ทําลายอุปสรรคแบบดั้งเดิมที่เป็นเรื่องยากในหลายอุตสาหกรรมซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่สามารถพัฒนาได้ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอื่น ๆ

พยากรณ์ตลาด UAV ของโลกในปี 2021–2030 โดย alliedmarketresearch.com

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดรนได้กลายเป็นศูนย์กลางการทํางานของธุรกิจและองค์กรภาครัฐต่าง ๆ แถมยังสามารถตอบโจทย์บางอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ล้าหลัง ตั้งแต่การส่งมอบสิ่งของทางอากาศที่รวดเร็วด้วย UAV ในชั่วโมงเร่งด่วน ไปจนถึงการลาดตระเวนจากมุมสูงทางการทหารที่มุมมองจากบุคคลไม่สามารถเข้าถึงได้ คุณสมบัติของโดรนเหล่านี้กําลังพิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่สามารถดําเนินการได้ทันเวลา และยังคงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการพยากรณ์ของนักวิจัย ตลาดของโดรนจะมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และในปี 2030 ตลาดโดรนของโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 70.91 พันล้านดอลล่าสหรัฐ ด้วยอัตราการเติบโต 11.7% ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2021

ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน การลดภาระงาน ลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงความแม่นยําการทำงาน พัฒนาบริการ และความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในวงกว้างนั้นเทคโนโลยีที่ผู้คนมักเลือกมาเป็นอันดับแรกๆ นั้นคือเทคโนโลยีด้านโดรน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมทั่วโลก

การนําเทคโนโลยีโดรน (UAV) มาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นมีการก้าวกระโดดจากเวทีขนาดเล็ก ไปสู่เวทีระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากธุรกิจจํานวนมากเริ่มตระหนักถึงศักยภาพ และความง่ายต่อการการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวที่แพร่กระจายไปทั่วโลก

โดรนเหล่านี้ ไม่ว่าผู้ใช้จะควบคุมด้วยรีโมทวิทยุ หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ผู้ใช้ก็มีความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ๆ ห่างไกลที่สุดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้กำลังคนเลยแม้แต่น้อย

นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้พวกโดรนเหล่านี้ถูกนํามาใช้ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสี่ภาคส่วน: ได้แก่ ทางทหาร, ทางการค้า, ส่วนบุคคล, การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต

โดยในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี UAV สามารถนำประยุกต์เข้ากับกระบวนการต่างๆ ได้หลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการต่างๆได้อย่างมาก เช่น

การถ่ายภาพและวีดีโอทางอากาศ
Photo by Julius Jansson on Unsplash
การส่งสินค้าทางอากาศ
Photo by Bangkok Post
การเก็บข้อมูล หรือ จัดหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดการวางแผนรับมือภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่
Photo by sciencedirect.com
เซนเซอร์ความร้อนของโดรนสำหรับการปฏิบัติการกู้ภัย
Photo by Flymotion.com & Airosight
การสร้างแผนที่ทางอากาศในพื้นที่มีความยากในการเข้าถึง
Photo by Airosight
การตรวจสอบความปลอดภัย สภาพความเสียหายของอาคารสูง
Photo by Airosight
การตรวจสอบคุณภาพพืชผลทางการเกษตร
Photo by Airosight
การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ หรือมนุษย์ ด้วย UAV
Photo by BLOOMBERG on Bangkok Post
การติดตามตำแหน่งของ ภัยพิบัติต่างๆ เช่น ทางน้ำหลาก พายุ และไฟป่า เป็นต้น
Photo by researchgate.net

ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดหรือทฤษฎีที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีโดรนในอนาคต แต่ ณ ปัจจุบัน มนุษย์สามารถนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้กับกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความน่าสนใจให้กับเทคโนโลยีโดรน เพราะเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีดังกล่าวได้ช่วยแก้ปัญหาของมนุษย์ในหลายๆด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงมีการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าเทคโนโลยี UAV นี้จะเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจและอุตสหกรรมเป็นอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้

Share this post