288103599_1890453864499293_3096030383499286676_n

นำเสนอสรุปผลโครงการในกิจกรรม T2 Demo Day ที่มทส.

ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน บุคลากรของทางบริษัทได้เข้านำเสนอผลสรุปเพื่อปิดโครงการในกิจกรรม T2 Demo Day ภายใต้ แผนงานยกระดับและเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ (T2: Entrepreneurial Scale-up platform) ที่จัดขึ้น

โดย สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ U Space SUT Co-working Space อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ชื่อทีมในการเข้าร่วมคือ “DDtech” ในชื่อผลงาน “โดรนตรวจสอบความเสียหายภายนอกอาคารด้วยปัญญาประดิษฐ์” นำเสนอในส่วนข้อมูลด้านเทคโนโลยีและธุรกิจการตรวจสอบอาคารสูงโดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบินร่วมกับปัญญาประดิษ์ฐ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานในธุรกิจตรวจสอบสภาพอาคาร พร้อมแสดงผลลัพธ์การ POC จากการลงพื้นที่ปฎิบัติงานจริง

ขอขอบคุณ มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี และ หน่วยงานบ่มเพาะจากเทคโนธานี ที่ให้โอกาสพร้อมสนับสนุนเราในการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดอย่างมั่นใจ

บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 095-610-3849

Website : icsco.ai

Share this post