300170403_749771785995323_815090157445011039_n

บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ มิลมังกร รุ่นที่ 2

ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565

ทางบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ มิลมังกร รุ่นที่ 2 ณ Centre Point Hotel Terminal21 Korat

เพื่อเตรียมตัวในการนำเสนอนวัตกรรม Volume Estimation แข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของภาคอีสาน

ขอขอบคุณทางโครงการ นิลมังกร รุ่นที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอนวัตกรรมที่เรามุ่งมั่นพัฒนา

#โดรน#AI#หุ่นยนต์#startup#นวัตกรรม#นิลมังกร

#Application#icreativesystems#ICSCO#NIA

Share this post