บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ มิลมังกร รุ่นที่ 2

ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ทางบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ มิลมังกร รุ่นที่ 2 ณ Centre Point Hotel Terminal21 Korat

บริษัทไอครีเอทีฟเข้าร่วมงานสัมมนา CIM รุ่นที่ 4

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ทาง คุณธิดารัตน์ ตัญตรัยรัตน์ CEO ของบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเต็มส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาแชร์ประสบการณ์ หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม

โดรน กับการแก้ปัญหาน้ำท่วม

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทางทีมงานได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม และการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ ของโคราช

งานแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและการสำรวจทำแผนที่

ทางบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัดได้ร่วมกับ ACSE Lab จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดบูธที่มหาวิทยาลัยนเรศวร แสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและงานสำรวจข้อมูลทำแผนที่ทางอากาศ