พบปะคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย CEO กลุ่มบริษัทโชคนำชัย 13 ก.พ. 2566

13 ก.พ. 2566 ทางที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้เดินทางไปพบคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย CEO กลุ่มบริษัทโชคนำชัย เพื่อพูดคุยแผนงานธุรกิจในอนาคต และเป็นตัวแทนมอบของขวัญที่ทางบริษัทตั้งใจมอบให้ในวาระดิถีที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งดีๆในช่วงต้นปี 2566 นี้ https://www.facebook.com/photo?fbid=890381278601039&set=a.731698954469273