UAV ได้รับการออกแบบและสร้างอย่างไร รวมถึงส่วนประกอบและวัสดุหลัก

อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ได้รับความนิยมมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความคล่องตัวและความสามารถในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายหรือยากเกินไปสำหรับมนุษย์ บทความนี้จะอธิบายว่าโดรน ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นมาอย่างไร 1. การออกแบบ การออกแบบ UAV ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน สามารถออกแบบเพื่อการเฝ้าระวัง ทำแผนที่ ส่งสินค้า หรือแม้แต่การสู้รบ กระบวนการออกแบบเริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของ UAV และสภาพแวดล้อมการทำงาน จากนั้นเลือกขนาด รูปร่าง และน้ำหนักของ UAV จะถูกกำหนดตามน้ำหนักบรรทุกที่บรรทุกได้และสมรรถนะที่ต้องการ (ภาพจาก: https://www.researchgate.net/figure/Circuit-of-Quadcopter-Components_fig5_336812309) 2. ส่วนประกอบ UAV ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักหลายส่วน ได้แก่ โครงเครื่องบิน ระบบขับเคลื่อน ระบบควบคุม และน้ำหนักบรรทุก โครงเครื่องบินเป็นโครงสร้างทางกายภาพของ UAV ทั่วไปทำจากวัสดุน้ำหนักเบา เช่น คาร์บอนไฟเบอร์หรืออะลูมิเนียม ระบบขับเคลื่อนให้กำลังที่จำเป็นในการเคลื่อนไปในอากาศ จะประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใบพัด และแบตเตอรี่ ระบบควบคุมประกอบด้วยตัวควบคุมการบิน ซึ่งจัดการการเคลื่อนที่และการนำทางของ UAV และรีโมทคอนโทรลหรือนักบินอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ควบคุม UAV จากระยะไกลได้ น้ำหนักบรรทุก คืออุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ที่บรรทุก เช่น กล้อง เซ็นเซอร์ […]