EP.5 ประโยชน์ของการใช้ UAV สำหรับงานต่างๆ

โดรนสามารถนำมาใช้งานในด้านต่าง ๆ แทนการใช้เครื่องบินหรือเฮอริคอปเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยภารกิจที่เห็นได้บ่อย มีดังนี้ 1. การถ่ายภาพทางอากาศ           โดรนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ดี สำหรับการถ่ายภาพทางอากาศและภาพวิดีโอ สามารถติดตั้งกล้องความละเอียดสูง ซึ่งสามารถจับภาพจากมุมมองที่ไม่เหมือนใคร และโดรนสามารถบินในระดับความสูงต่ำได้หลากหลาย ทำให้สามารถถ่ายภาพอาคาร ทิวทัศน์ และเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างละเอียด การถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรน นั้นถูกกว่าการจ้างเครื่องบินที่มีคนขับมาก ทำให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น (ภาพจาก : https://www.facebook.com/Airosight) 2. การสำรวจ           โดรนสำหรับงานสำรวจ เช่น การทำแผนที่ที่ดินและการสำรวจภูมิประเทศ โดรนจะติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสำรวจ เช่น LiDAR ที่สามารถสร้างแผนที่ 3 มิติ โดยบอกรายละเอียดของภูมิประเทศและโครงสร้างได้ แผนที่เหล่านี้สามารถใช้สำหรับการวางแผนการก่อสร้าง การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร และการสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาและต้นทุนของวิธีการสำรวจแบบดั้งเดิม (ภาพจาก : https://www.rosenbauer.com/blog/en/drones-at-emergency-services/) 3. ค้นหาและช่วยเหลือ           โดรนได้กลายเป็นเครื่องมือในการค้นหาและกู้ภัย โดรนที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความร้อน สามารถตรวจจับวัตถุที่แผ่รังสีความร้อนจากระยะไกลได้ ทำให้มีประโยชน์สำหรับการค้นหาผู้สูญหายหรือผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดรนยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ยากหรืออันตรายสำหรับมนุษย์ เช่น ภูมิประเทศที่ขรุขระหรือแหล่งน้ำ มันสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ […]