EP.13 eVTOL จากแนวคิดสู่ความเป็นจริง

         อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงและลงจอดในแนวตั้งด้วยไฟฟ้า (eVTOL) ไม่ได้จำกัดอยู่ในขอบเขตของนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป ในบทความนี้ เราจะศึกษาการสร้างต้นแบบ eVTOL ตั้งแต่การวางแนวความคิดไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงที่จับต้องได้ โดยเน้นถึงการบุกเบิกที่กำลังกำหนดอนาคตของการบิน ขั้นตอนการวางแนวความคิด 1. นวัตกรรมเชิงแนวคิด เริ่มต้นจากวิศวกรและนักออกแบบ ซึ่งสร้างแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องบิน eVTOL โดยจินตนาการถึงอนาคตที่การบินในแนวดิ่งจะเปลี่ยนการสัญจรในเมือง 2. การออกแบบและการจำลองสถานการณ์ มีการดำเนินการออกแบบและการจำลองการทำงาน เพื่อปรับปรุงระบบอากาศพลศาสตร์ ระบบขับเคลื่อน และระบบพลังงานของ eVTOL การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ขั้นสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ (ภาพจาก : https://www.compositesworld.com/articles/one-shot-manufacture-of-3d-knitted-hybrid-thermoplastic-composite-structures) การสร้างต้นแบบและการทดสอบ 1. การสร้างต้นแบบ เมื่อการออกแบบเสร็จสิ้น วิศวกรจะทำการสร้างต้นแบบตัวแรก ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการประกอบโครงสร้างอากาศยาน การติดตั้งระบบขับเคลื่อน และการบูรณาการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบสื่อสาร นำทางอัตโนมัติ ระบบกันชน เป็นต้น 2. การทดสอบภาคพื้นดิน ต้นแบบอากาศยานต้องผ่านการทดสอบภาคพื้นอย่างเข้มงวดก่อน เพื่อประเมินระบบ ให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ระยะนี้รวมถึงการประเมินมอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระบบการบินและระบบควบคุมต่าง ๆ 3. การทดสอบการบิน ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการทดสอบการบิน ต้นแบบอากาศยานจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และคุณลักษณะด้านความปลอดภัย ข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างการทดสอบการบิน […]

EP.12 ศักยภาพของการจัดส่งสินค้าด้วย eVTOL

          เทคโนโลยีการบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งด้วยไฟฟ้า (eVTOL) ไม่เพียงแต่ปฏิวัติการขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแห่งโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าอีกด้วย ในบทความนี้ เราจะสำรวจศักยภาพเชิงพาณิชย์ของการขนส่งสินค้าด้วย eVTOL การขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ           1. ความเร็วและประสิทธิภาพ eVTOL ให้การขนส่งแบบจุดต่อจุดที่รวดเร็ว ลดเวลาในการจัดส่ง และช่วยให้สามารถขนส่งได้ทันเวลา           2. การหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ด้วยการบินเหนือการจราจร eVTOL จะหลีกเลี่ยงความแออัด ทำให้มั่นใจได้ว่ากำหนดการส่งมอบตรงเวลาและเชื่อถือได้           3. การเข้าถึง eVTOL สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานของถนนที่จำกัด เปิดตลาดใหม่ และให้การเข้าถึงชุมชนที่ด้อยโอกาส (ภาพจาก : https://www.designboom.com/technology/autonomous-chaparral-evtol-cargo-aircraft-same-day-shipping-across-globe-01-27-2022/) ข้อได้เปรียบทางการค้าที่สำคัญ           1. ต้นทุนที่ลดลง การขนส่งสินค้าด้วย eVTOL มีความคุ้มค่า โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องคำนึงถึงเวลาหรือมีมูลค่าสูง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้การขนส่งทางบก           2. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม eVTOL ใช้ไฟฟ้า ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่ายานพาหนะขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของธุรกิจ           3. ความยืดหยุ่น ธุรกิจสามารถปรับเส้นทางให้เหมาะสม ปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง และลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยการขนส่งสินค้าด้วย […]