ร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนภาคอีสาน โครงการนิลมังกรครั้งที่ 2

7 กันยายน 2565 ร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนภาคอีสาน โครงการนิลมังกรครั้งที่ 2 วันที่ ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ทางบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้ร่วมการ Pitching แข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนภาคอีสานในโครงการนิลมังกร รุ่นที่ 2 โดยเทคโนลยีที่เราได้นำเสนอคือ กระบวนการวัดปริมาตรสารเทกองด้วยเทคโนโลยี LiDAR ในนาม iStock ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจที่มีสินค้าในรูปของสารเทกอง เช่น ถ่านหิน กองทราย กองไม้ชิป และโรงงานไฟฟ้าชีวมวลต่าง ๆ ให้สามารถบริหารคลังสินค้าได้อย่างแม่นยำ วางแผนการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณทางโครงการ นิลมังกร รุ่นที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอนวัตกรรมที่เรามุ่งมั่นพัฒนา ธุรกิจยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คุณธิดารัตน์ ตัญตรัยรัตน์ (CEO)