พบปะคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย CEO กลุ่มบริษัทโชคนำชัย 13 ก.พ. 2566

13 ก.พ. 2566 ทางที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้เดินทางไปพบคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย CEO กลุ่มบริษัทโชคนำชัย เพื่อพูดคุยแผนงานธุรกิจในอนาคต และเป็นตัวแทนมอบของขวัญที่ทางบริษัทตั้งใจมอบให้ในวาระดิถีที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งดีๆในช่วงต้นปี 2566 นี้ https://www.facebook.com/photo?fbid=890381278601039&set=a.731698954469273

ร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนภาคอีสาน โครงการนิลมังกรครั้งที่ 2

7 กันยายน 2565 ร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนภาคอีสาน โครงการนิลมังกรครั้งที่ 2 วันที่ ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ทางบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้ร่วมการ Pitching แข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนภาคอีสานในโครงการนิลมังกร รุ่นที่ 2 โดยเทคโนลยีที่เราได้นำเสนอคือ กระบวนการวัดปริมาตรสารเทกองด้วยเทคโนโลยี LiDAR ในนาม iStock ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจที่มีสินค้าในรูปของสารเทกอง เช่น ถ่านหิน กองทราย กองไม้ชิป และโรงงานไฟฟ้าชีวมวลต่าง ๆ ให้สามารถบริหารคลังสินค้าได้อย่างแม่นยำ วางแผนการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณทางโครงการ นิลมังกร รุ่นที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอนวัตกรรมที่เรามุ่งมั่นพัฒนา ธุรกิจยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คุณธิดารัตน์ ตัญตรัยรัตน์ (CEO)