พบปะคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย CEO กลุ่มบริษัทโชคนำชัย 13 ก.พ. 2566

13 ก.พ. 2566 ทางที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้เดินทางไปพบคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย CEO กลุ่มบริษัทโชคนำชัย เพื่อพูดคุยแผนงานธุรกิจในอนาคต และเป็นตัวแทนมอบของขวัญที่ทางบริษัทตั้งใจมอบให้ในวาระดิถีที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งดีๆในช่วงต้นปี 2566 นี้ https://www.facebook.com/photo?fbid=890381278601039&set=a.731698954469273

ร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนภาคอีสาน โครงการนิลมังกรครั้งที่ 2

7 กันยายน 2565 ร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนภาคอีสาน โครงการนิลมังกรครั้งที่ 2 วันที่ ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ทางบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้ร่วมการ Pitching แข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนภาคอีสานในโครงการนิลมังกร รุ่นที่ 2 โดยเทคโนลยีที่เราได้นำเสนอคือ กระบวนการวัดปริมาตรสารเทกองด้วยเทคโนโลยี LiDAR ในนาม iStock ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจที่มีสินค้าในรูปของสารเทกอง เช่น ถ่านหิน กองทราย กองไม้ชิป และโรงงานไฟฟ้าชีวมวลต่าง ๆ ให้สามารถบริหารคลังสินค้าได้อย่างแม่นยำ วางแผนการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณทางโครงการ นิลมังกร รุ่นที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอนวัตกรรมที่เรามุ่งมั่นพัฒนา ธุรกิจยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คุณธิดารัตน์ ตัญตรัยรัตน์ (CEO)

บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ มิลมังกร รุ่นที่ 2

ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ทางบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ มิลมังกร รุ่นที่ 2 ณ Centre Point Hotel Terminal21 Korat

บริษัทไอครีเอทีฟเข้าร่วมงานสัมมนา CIM รุ่นที่ 4

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ทาง คุณธิดารัตน์ ตัญตรัยรัตน์ CEO ของบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเต็มส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาแชร์ประสบการณ์ หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม

ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ รับรางวัล “1st Best of the best”

ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 หลังจากที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคอีสาน ทาง CEO ของบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเต็มส์ จำกัด ได้เข้าร่วม Pitching ต่อในระดับประเทศ ของโครงการ CIM (Certified Innovation Manager) โดยหัวข้อที่ใช้