บริการบินสำรวจด้วยโดรน

บริการบินสำรวจด้วยโดรน

เรามีผู้เชี่ยวชาญการบริการ UAV ตั้งแต่ถ่ายภาพทั่วไป ถ่ายวีดีโอด้วยโดรน ไปจนถึงงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การทำภาพทั้งในรูปแบบ 2D และ 3D ซึ่งสามารถสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับงานด้านต่างๆได้ เช่น การทำแผนที่ ที่รวดเร็วขึ้น การวิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง การตรวจสอบความเสียหายของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ทำ Progress Report ด้วยการถ่ายภาพมุมสูงจากโดรน โดยมีบริการต่างๆดังนี้

 • ทำแผนที่ความละเอียดสูง (Orthophoto)
 • ภาพถ่ายจำลองความสูง (DSM/DTM)
 • สร้างจุดสามมิติ (3D Point Coulds)
 • หาเส้นแบ่งระดับพื้นที่ (Contour)
 • บินสำรวจพื้นที่การเกษตร (Plant index)
 • สร้างโมเดลสามมิติจากภาพถ่าย (3D Model)
 • บินสำรวจความเสียหายอาคาร (Defect image)
 • บินตรวจวัดอุณหภูมิหาค่าผิดปกติ (Thermal image)
 • ภาพถ่ายมุมมองเสมือนจริง (360 Visual)
การบินถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่มีความแตกต่างจากการบินถ่ายภาพมุมสูงทั่วไป เนื่องจากการบินถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่นั้น จะได้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ขนาด ความสูงต่ำของพื้นที่ หรือรายละเอียดต่าง ๆ ในพื้นที่ตามจริงทั้งหมด ทำให้สามารถวัดขนาดพื้นที่ ปริมาตรและความยาว เพื่อการออกแบบและวางแผนการใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลที่จะได้จากการบินถ่ายภาพทำแผนที่
 • ภาพแผนที่ความละเอียดสูง (Orthomosaic) สามารถวัดขนาดพื้นที่ได้
 • ภาพแผนที่จำลองพื้นผิวเชิงตัวเลข (DSM, Digital Surface Model) ทำให้ทราบความสูงของพื้นผิวต่างๆ
 • ภาพแผนที่จำลองความสูงของประเทศ (DTM, Digital Terrain Model) ทำให้ทราบความสูงของประเทศ
 • กลุ่มจุด 3มิติ (Point Cloud) ทำให้สามารถสร้างโมเดล 3มิติได้ และยังสามารถนำไปพิมพ์เป็นโมเดล 3มิติ ได้อีกด้วย
การวัดปริมาตรกองสารด้วยเทคโนโลยีไลดาร์สแกน 3 มิติ (LIDAR 3D Scanner) เป็นการนำเทคโนโลยี LIDAR เพื่อนำมาสร้าง Point Cloud และส่งต่อไปประมวลผลหาปริมาตรหรือน้ำหนักโดยสามารถวัดสารที่มีลักษณะแบบเทกอง (Bulk) ได้หลายประเภท อาทิ กองไม้ชิพ/ไม้สับ กองเปลือกไม้ กองกากอ้อย กองถ่านหิน กองแร่ กองปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ กองวัสดุก่อนสร้างจำพวกหิน ดิน ทราย และกองสารเทกองอื่นๆ สามารถตรวจวัดได้ทั้งใน และ นอกโกดัง (Warehouse) ซึ่งสามารถวัดได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการคลังสินค้าได้เป็นอย่างมาก
 
ข้อมูลที่จะได้จากการสแกนด้วย LIDAR 3 มิติ
 • Point Cloud ของอาคารและกองสารที่ทำการวัด
 • ปริมาตรของกองสารหรือน้ำหนักในกรณีที่ทราบค่าความหนาแน่นรวม (Bulk density)
 • สามารถเปรียบเทียบปริมาณที่ใช้ไปและคงเหลือในกรณีที่ทำการวัดแบบต่อเนื่อง (Cycle/Routine)
การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติขึ้นอยู่กับจำนวนของจุดตามพื้นผิวสำหรับการเรนเดอร์ที่เหมาะสม จุดหลายมิติทำให้คอมพิวเตอร์มีข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างวัตถุทางกายภาพในระนาบสามมิติแบบดิจิทัล
จุดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเฉพาะรูปภาพหรือกราฟิกอื่นๆ จะถูกกำหนดโดยพิกัด X, Y และ Z พิกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาพดังกล่าวจะรวมอยู่ในแนวคิดที่เรียกว่า Cloud point แสดงพิกัดทั้งหมดที่ช่วยอธิบายพื้นผิวภายนอกของวัตถุสามมิติ
 
ผลลัพธ์
 • การออกแบบการก่อสร้างด้วย 3D Modeling จะทำให้สถาปนิกและวิศวกรเห็นโครงสร้างทั้งหมด และสามารถจำลองสิ่งต่างๆ เพิ่มเติมได้
 • การใช้งาน 3D Modeling ส่งผลในแง่ของการนำเสนองาน โดยเฉพาะด้านความสวยงาม ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเห็นภาพการก่อสร้างมากขึ้น
 • ลดข้อผิดพลาดของงานก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น การใช้ 3D Model ในขั้นตอนการออกแบบจะทำให้เราเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากงานต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น
 • การใช้ 3D Mode! ทำให้พนักงานเห็นภาพได้ง่ายมากขึ้น สามารถก่อสร้าง และเก็บรายละเอียดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สามารถแชร์ข้อมูลและโปรโมทอสังหา ฯ ได้ ต่อยอดไปในด้านการโปรโมทด้วย โดยการแชร์ข้อมูลภาพภายนอกอาคาร สามารถใช้ในการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์โครงการนั้น ๆ ได้

เทคโนโลยีภาพจำลองเสมือนจริง ที่สามารถสร้างประสบการณ์สมจริงเสมือนอยู่ในเหตุการณ์ เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาจากกล้องเฉพาะทาง หรือการบันทึกภาพแบบรอบทิศทาง จะต้องใช้งานควบคู่กับ smartphone แว่น VR ตัวอย่างเช่น การจำลองสถานที่ Google street view การจำลองสถานการณ์ในเกม ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี VR สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบายผ่านบน ระบบ Andriod และ iOS ที่ใช้งานอยู่บน Smartphone หรือสามารถส่งเป็น Link ไปยังลูกค้าก็สามารถทำได้

ผลลัพธ์
 • ลูกค้าสามารถรับชมโครงการ ห้องตัวอย่าง หรือร้านค้าได้ผ่าน Virtual Tour ช่วยประหยัดค่าเดินทาง ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรบุคคลฝ่ายขาย อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเข้าชม Virtual Tour ได้ตลอด 24 ชม.
 • ทำให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ปัจจุบันคุณสามารถระบุรายละเอียดได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งมุมมอง, องค์ประกอบต่างๆ
 • สามารถนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว จะสร้างความดึงดูดให้แก่สายตาและถ่ายทอดแนวคิดได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านภาพ 360 องศา
 • สร้างความน่าเชื่อถือบนสื่อออนไลน์ เมื่อลูกค้าเข้าชมและแชร์ลงไปบน Social Media นั่นส่งผลต่อการเพิ่มอันดับในผลการค้นหา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การนำเสนอผ่าน Virtual Tour ทำให้โครงการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ต้องการใช้บริการของเรา ?

ทีมงานของเรา บริษัทไอครีเอทีฟซิสเตมส์ พร้อมและยินดีเสมอ ที่จะให้บริการคุณ ทั้งหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเราได้

ต้องการใช้บริการของเรา ?

ทีมงานของเรา บริษัทไอครีเอทีฟซิสเตมส์ พร้อมและยินดีเสมอ ที่จะให้บริการคุณ ทั้งหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเราได้