drone, unmanned aerial vehicles, technology-2676000.jpg

ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ เปิดรับสมัครช่างเทคนิคโดรน

ทางบริษัทไอครีเอทีฟซิสเตมส์ กำลังมองหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการควบคุมโดรนและซ่อมบำรุงโดรน เข้ามาร่วมงานกับเราในตำแหน่งช่างเทคนิคโดรน โดยสามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ หากมีความสนใจสามารถสมัครเข้ามาได้

เกี่ยวกับเรา: บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด เป็นบริษัท Startup ที่มีการพัฒนาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับโดรน ตอบโจทย์การปฎิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ Multirotor, Fixed-wing, VTOL, Tiltrotor รวมไปถึงการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น AI, Machine Learning, IOTs, 5G นอกจากนี้ยังมีการให้บริการข้อมูลทางอากาศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ เช่น การทำแผนที่ การตรวจสอบอาคาร เป็นต้น

สำหรับท่านใดสนใจสมัครร่วมงานกับเราสามารถส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวมาได้ที่

Email : [email protected]

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ กลางแจ้ง

Share this post