COMING SOON

Multirotor Drone

Click>>

Fixed-Wing Drone

Click>>

VTOL Drone

Click>>

Test Stand

Click>>

Jetbot

Click>>

 • Rated 0 out of 5
 • Rated 0 out of 5

  เป็นรถแข่งปัญญาประดิษฐ์ ที่มีการพัฒนาเพื่อ ขับบนสนามแข่งขนาดเล็กโดยมีจุดเด่นที่ความเร็ว และความแม่นยำในการวิเคราะห์เส้นทาง

 • Rated 0 out of 5

  เป็นรถแข่งปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาให้มี เซ็นเซอร์ LIDAR สำหรับการเรียนรู้พื้นฐานยาน พาหนะอัตโนมัติ

 • Rated 0 out of 5

  หุ่นยนต์ แขนอิเล็กทรอนิกส์ในการสำหรับ ปฎิบัติการด้านอุตสหกรรม และการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบ บล็อก

 • Rated 0 out of 5

  เครื่องสำหรับทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์และใบพัดของอากาศยานที่รองรับใบพัดได้สูงสุด 75 kgf - 500A

 • Rated 0 out of 5

  เครื่องสำหรับทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์และ ใบพัดของอากาศยานที่รองรับใบพัดได้สูงสุด 5 kgf - 40A

 • Rated 0 out of 5

  เครื่องสำหรับทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์และ ใบพัดของอากาศยานที่รองรับใบพัดได้สูงสุด 5 kgf - 55A