iCreativeSystems

ปกเว็บ EP.10

EP.10 อนาคตของการขนส่งด้วยเทคโนโลยี eVTOL

เทคโนโลยี eVTOL แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการบิน ต่างจากเครื่องบินปีกคงที่หรือเฮลิคอปเตอร์แบบดั้งเดิม eVTOL เป็นเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สามารถบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งได้ ทำให้มีการใช้งานที่หลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้รันเวย์

การใช้งานในการขนส่ง

          1. การเคลื่อนย้ายทางอากาศในเมือง (UAM) มีศักยภาพในการปฏิวัติการคมนาคมในเมือง โดยสามารถรับส่งผู้โดยสารระหว่างใจกลางเมืองและชานเมืองที่คับคั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาการเดินทางและการจราจรติดขัด

          2. การขนส่งสินค้า สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงบริการโลจิสติกส์และการจัดส่ง

          3. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

          4. การท่องเที่ยว สามารถนำเสนอทัวร์ทางอากาศที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(ภาพจาก https://www.jobyaviation.com/news/joby-aviation-welcomes-new-75m-investment-from-uber-as-it-acquires-uber-elevate-and-expands-partnership/?uclick_id=a6ba26f2-14b4-429a-9caa-11f3f55a3fe5)

ประโยชน์ของ eVTOL

          1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทำให้ eVTOL เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางเสียงน้อยลง

          2. ข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ลดลง ความสามารถในการบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่ง ช่วยลดความจำเป็นในการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีราคาแพง เช่น รันเวย์ ซึ่งอาจทำให้การเดินทางทางอากาศเข้าถึงได้มากขึ้น

          3. การลดความแออัดของการจราจร สามารถบินเหนือการจราจรได้ ซึ่งช่วยลดความแออัดบนถนนได้อย่างมาก

ความท้าทาย

          1. เทคโนโลยีแบตเตอรี่ พลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่ ยังคงเป็นความท้าทายในการให้พลังงานและความจุน้ำหนักบรรทุกของ eVTOL

          2. กรอบการกำกับดูแล การบูรณาการ eVTOL เข้ากับน่านฟ้าที่มีอยู่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างมาก

          3. ต้นทุน ปัจจุบัน eVTOL มีราคาแพงในการผลิตและบำรุงรักษา

          เทคโนโลยี eVTOL ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทาง การขนส่งสินค้า และประสบการณ์การบิน ในขณะที่ความท้าทายยังคงมีอยู่ ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ความพยายามด้านกฎระเบียบ และการลงทุนในอุตสาหกรรมกำลังขับเคลื่อนเราไปสู่อนาคตที่ eVTOL มีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบการเดินทางขนส่งใหม่ โดยนำเสนอโซลูชั่นการเคลื่อนที่ทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเข้าถึงได้

References and Documents

Vertical Flight Society (VFS) eVTOL Resources: VFS provides a wealth of information, research papers, and news related to eVTOL technology.

Urban Air Mobility Initiative by Uber: Uber’s Elevate initiative aims to develop an urban aviation ecosystem, and their website offers valuable insights and reports.

Share this post