iCreativeSystems

ICS เข้าร่วมงาน Digital Dialogue 2024

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาบริษัทไอครีเอทีซิสเตมส์ได้เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีในงาน Digital Dialogue...

ICS ขอเรียนเชิญชมงานแสดงอากาศยานไร้คนขับ

ขอเชิญชมอากาศยานไร้คนขับ ของทางบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ในงาน Digital Dialogue...

คอร์สอบรม เทคโนโลยีไลดาร์ในงานสำรวจ

เปิดรับสมัครคอร์สพิเศษในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยียุคใหม่อย่าง LiDAR ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานสำรวจซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วย...

EP.15 บทบาทของกฎระเบียบในอุตสาหกรรม eVTOL

อุตสาหกรรม eVTOL จะมาปฏิวัติการขนส่งในเมือง แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องอาศัยกฎระเบียบที่ครอบคลุมและมีโครงสร้างที่ดีเป็นอย่างมากในบทความนี้ เราจะศึกษาบทบาทที่สำคัญของกฎระเบียบในการกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรม eVTOL การรับรองความปลอดภัย...

EP.14 ระบบหลีกเลี่ยงการชนของโดรน eVTOL

          ระบบหลีกเลี่ยงการชนของโดรน eVTOL เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เมื่อโดรนเหล่านี้ถูกใช้ร่วมเข้ากับท้องฟ้าในเมืองของเรามากขึ้นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของสมการด้านความปลอดภัย คือ การพัฒนาและการนำระบบหลีกเลี่ยงการชนที่ซับซ้อนไปใช้...

EP.13 eVTOL จากแนวคิดสู่ความเป็นจริง

         อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงและลงจอดในแนวตั้งด้วยไฟฟ้า (eVTOL) ไม่ได้จำกัดอยู่ในขอบเขตของนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป ในบทความนี้ เราจะศึกษาการสร้างต้นแบบ eVTOL ตั้งแต่การวางแนวความคิดไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงที่จับต้องได้...

EP.12 ศักยภาพของการจัดส่งสินค้าด้วย eVTOL

          เทคโนโลยีการบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งด้วยไฟฟ้า (eVTOL) ไม่เพียงแต่ปฏิวัติการขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแห่งโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าอีกด้วย ในบทความนี้ เราจะสำรวจศักยภาพเชิงพาณิชย์ของการขนส่งสินค้าด้วย...

EP.11 eVTOL ทำให้ท้องฟ้าเป็นสีเขียว

เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมยังคงเพิ่มสูงขึ้น เครื่องบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งด้วยไฟฟ้า (eVTOL) จึงกลายเป็นทางออกที่น่าหวังในการทำให้ท้องฟ้าเป็นสีเขียว บทความนี้สำรวจว่าเทคโนโลยี eVTOL...

EP.10 อนาคตของการขนส่งด้วยเทคโนโลยี eVTOL

เทคโนโลยี eVTOL แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการบิน ต่างจากเครื่องบินปีกคงที่หรือเฮลิคอปเตอร์แบบดั้งเดิม eVTOL เป็นเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สามารถบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งได้...