iCreativeSystems

EP.14 ปกเว็บ

EP.14 ระบบหลีกเลี่ยงการชนของโดรน eVTOL

          ระบบหลีกเลี่ยงการชนของโดรน eVTOL เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เมื่อโดรนเหล่านี้ถูกใช้ร่วมเข้ากับท้องฟ้าในเมืองของเรามากขึ้นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของสมการด้านความปลอดภัย คือ การพัฒนาและการนำระบบหลีกเลี่ยงการชนที่ซับซ้อนไปใช้ บทความนี้จะทำการศึกษาบทบาทสำคัญของระบบเหล่านี้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และความมั่นใจในเทคโนโลยี eVTOL

ความสำคัญของระบบหลีกเลี่ยงการชน

1. การลดความเสี่ยงจากการชน ในน่านฟ้าในเมืองที่มีผู้คนหนาแน่น ความเสี่ยงของการชนถือเป็นข้อกังวลที่สำคัญ ระบบหลีกเลี่ยงการชนใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อระบุและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้

2. ความปลอดภัยของผู้โดยสาร สำหรับ eVTOL ที่มีไว้สำหรับการขนส่งผู้โดยสาร ความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ระบบหลีกเลี่ยงการชนช่วยให้ได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

(ภาพจาก : https://www.salika.co/2023/07/25/evtol-vertiport-dubai-sky-taxi-infrastructure/)

เทคโนโลยีขั้นสูงในการหลีกเลี่ยงการชน

1. เซ็นเซอร์ eVTOL ได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์หลายชนิด ซึ่งรวมถึงกล้อง, LiDAR (การตรวจจับและกำหนดระยะแสง) เรดาร์ และเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก เซ็นเซอร์เหล่านี้ทำงานร่วมกัน เพื่อให้มองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวโดรนได้อย่างครอบคลุม

2. การเรียนรู้ของเครื่อง อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องประมวลผลข้อมูลเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ eVTOL สามารถระบุและจำแนกวัตถุ ทำนายการเคลื่อนไหว และตัดสินใจ โดยมีข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการนำทาง

3. การรับรู้และหลีกเลี่ยง eVTOL ได้รับการตั้งโปรแกรมให้ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อาจเกิดขึ้น และทำการปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำทางในสภาพแวดล้อมในเมืองที่ซับซ้อนอย่างปลอดภัย

ความท้าทายและข้อพิจารณา

1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบบหลีกเลี่ยงการชนของ eVTOL จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัย การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ผลิตเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดมาตรฐานเหล่านี้

2. ความน่าเชื่อถือของเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือเซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติ ความซ้ำซ้อนและการป้องกันเมื่อเกิดเหตุขัดข้องถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัย

Share this post