iCreativeSystems

EP.8 ปกเว็บ

EP.8 อนาคตของเทคโนโลยีโดรนและความก้าวหน้าที่อาจเกิดขึ้น

          โดรนยังคงพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเทคโนโลยีต่าง ๆพัฒนาขึ้น ขีดความสามารถของโดรนก็เพิ่มขึ้น และการใช้งานก็มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ในบทความนี้ เราจะมาดูความก้าวหน้าที่อาจเกิดขึ้นในเทคโนโลยีนี้

1. การนำทางอัตโนมัติ (Auto pilot)

          หนึ่งในความก้าวหน้าที่น่าสนใจที่สุดในเทคโนโลยีโดรน คือการนำทางอัตโนมัติ ปัจจุบันโดรนส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินจากระยะไกล อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง โดรนสามารถออกแบบให้นำทางได้โดยอัตโนมัติ ทำให้มีประสิทธิภาพและเชื่อถือมากขึ้น สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น การจัดส่งพัสดุ ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย และการเกษตร

2. เซ็นเซอร์ขั้นสูงและน้ำหนักที่บรรทุก (Hight precision sensors and max. payload weight)

          เมื่อเทคโนโลยีโดรนก้าวหน้าขึ้น มีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาเซ็นเซอร์และน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงกล้องความละเอียดสูงระบบ LiDAR และเซ็นเซอร์อื่นๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้โดรนยังสามารถติดตั้งกับ Payload ที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย ตั้งแต่การฉีดพ่นพืชผลไปจนถึงการส่งเวชภัณฑ์ไปยังพื้นที่ห่างไกล

(ภาพจาก https://www.kap.co.th/thought-leadership/drone-logistics-and-the-future-of-food-delivery/)

3. เพิ่มความทนทานและระยะการบิน (Improve endurance & flight time)

          ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีโดรนในปัจจุบัน คือ ความทนทาน และ พิสัยที่จำกัด เมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่ดีขึ้น โดรนสามารถออกแบบให้มีระยะเวลาบินนานขึ้นและ มีพิสัยบินไกลขึ้น ทำให้มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบประชากรสัตว์ป่า การสำรวจทางอากาศ และการให้บริการฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

(ภาพจาก https://www.securitylinkindia.com/feature/2022/03/26/the-future-of-drones-and-how-they-can-transform-the-defense-and-homeland-security-sector-in-india/)

4. การทำงานร่วมกันของฝูงบินโดรน (UAV squadron operation)

          ความก้าวหน้าที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งในเทคโนโลยีโดรน คือการใช้ฝูงบินโดรนที่ทำงานร่วมกัน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการประสานงานโดรนหลายตัว เพื่อทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ฝูงบินโดรนสามารถใช้เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตในเขตภัยพิบัติ หรือเพื่อทำการสำรวจพื้นที่ เมื่อทำงานร่วมกัน โดรนเหล่านี้สามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าและทำงานที่ซับซ้อนได้มากกว่าโดรนลำเดียว

สนับสนุนโดย

Share this post