iCreativeSystems

EP.9 ปกเว็บ

EP.9 ข้อดีและข้อจำกัดของระบบโดรนอัตโนมัติ

          โดรนได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความสามารถรอบด้าน ราคาย่อมเยา และใช้งานง่าย หนึ่งในความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีโดรนคือระบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้โดรนสามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ในบทความนี้เราจะศึกษาข้อดีและข้อจำกัดของระบบโดรนอัตโนมัติกัน

ข้อดีของระบบโดรนอัตโนมัติ

1. ประสิทธิภาพ: ระบบโดรนอัตโนมัติได้รับการออกแบบให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

2. ความปลอดภัย: ระบบโดรนอัตโนมัติสามารถตั้งโปรแกรมให้ทำงานภายในพารามิเตอร์เฉพาะ ลดความเสี่ยงของความผิดพลาดของมนุษย์และปรับปรุงความปลอดภัยโดยรวมได้

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย: ระบบโดรนอัตโนมัติสามารถลดต้นทุนแรงงาน โดยขจัดความจำเป็นของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดต้นทุนอุปกรณ์ได้โดยใช้โดรนที่มีขนาดเล็กลงและมีราคาย่อมเยามากขึ้น

4. ความแม่นยำ: ระบบโดรนอัตโนมัติมีความแม่นยำสูง ทำให้สามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโดรนแบบเดิม

(ภาพจาก https://spectrum.ieee.org/ai-drone-racing)

ข้อจำกัดของระบบโดรนอัตโนมัติ

1. ความยืดหยุ่น: ระบบโดรนอัตโนมัติได้รับการออกแบบให้ทำงานภายในพารามิเตอร์เฉพาะ และอาจไม่ยืดหยุ่นเท่ากับโดรนแบบดั้งเดิมที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง

2. ความสามารถที่จำกัด: ระบบโดรนอัตโนมัติสามารถทำการตัดสินใจตามการเขียนโปรแกรมเท่านั้น และอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

3. ระยะการบิน: โดยทั่วไประบบโดรนอัตโนมัติจะมีช่วงจำกัด เนื่องจากต้องพึ่งพาคำสั่งที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า

4. ความซับซ้อน: ระบบโดรนอัตโนมัติต้องการความรู้ทางเทคนิคเฉพาะทางในการใช้งานและบำรุงรักษา ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีทรัพยากรจำกัด

สนับสนุนโดย

Share this post