275398880_1818737101670970_6951630248856024210_n

ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ รับรางวัล “1st Best of the best”

ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 หลังจากที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคอีสาน ทาง CEO ของบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเต็มส์ จำกัด ได้เข้าร่วม Pitching ต่อในระดับประเทศ ของโครงการ CIM (Certified Innovation Manager) โดยหัวข้อที่ใช้

นำเสนอคือ “โดรนตรวจสอบและสำรวจอาคาร (Buildin Inspection Drone)” ซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 Best of the best จากผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชนทั่วประเทศ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของบริษัทที่สามารถสร้างสรรนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับประเทศ

Share this post