iCreativeSystems

297354

ออกบูธ ในงาน Thai SME-GP คาราวานสินค้า/บริการ ด้านดิจิทัล และด้านการแพทย์

วันที่ 21 เม.ย. 2566
.
ทางบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้มาออกบูธ ในงาน Thai SME-GP คาราวานสินค้า/บริการ ซึ่งภายในงานจะมีสินค้า/บริการ ด้านดิจิทัล และด้านการแพทย์ เวลา 08:30 – 15:00 น. ณ ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรม แคนทารี จ.นครราชสีมา ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธบริษัทของเราได้
.
ทางเรายินดีที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และขอบคุณที่ให้เราได้มีโอกาสมาแสดงสินค้าเทคโนโลยี อากาศยานไร้คนขับ ขนส่งยาและเวชภัณฑ์

Share this post