iCreativeSystems

IMG_5489-2

จัดนิทรรศการโครงการ “พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. หลักสูตร WINS รุ่นที่ 3”

วันที่ 27 มี.ค. 2566

ทางบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด ได้มาออกบูธ ในงาน จัดนิทรรศการแสดงผลงานสินค้านวัตกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) ตั้งแต่เวลา เวลา 10.30-15.00 น. เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโครงการ “พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. หลักสูตร WINS รุ่นที่ 3” เพื่อสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน

.

ทางเรายินดีที่ได้แสดงผลงานสินค้านวัตกรรม โดยได้นำ Vilverin VL340 VTOL รุ่นล่าสุดและ Ground Control Station พร้อมซอฟแวร์ควบคุมการบิน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปจัดแสดงในงานด้วย

Share this post