297565077_740351300270705_1472667611552287293_n

บริษัทไอครีเอทีฟเข้าร่วมงานสัมมนา CIM รุ่นที่ 4

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ทาง คุณธิดารัตน์ ตัญตรัยรัตน์ CEO ของบริษัท ไอครีเอทีฟซิสเต็มส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาแชร์ประสบการณ์ หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ Certified Innovation Manager : CIM รุ่นที่ 4

เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ และ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงานสัมมนา ณ โรงแรมแคนทารีโคราช

#startup#AI#นวัตกรรม#ICSCO#โดรน#CIM

Share this post