iCreativeSystems

EP.5

EP.5 ประโยชน์ของการใช้ UAV สำหรับงานต่างๆ

โดรนสามารถนำมาใช้งานในด้านต่าง ๆ แทนการใช้เครื่องบินหรือเฮอริคอปเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยภารกิจที่เห็นได้บ่อย มีดังนี้

1. การถ่ายภาพทางอากาศ

          โดรนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ดี สำหรับการถ่ายภาพทางอากาศและภาพวิดีโอ สามารถติดตั้งกล้องความละเอียดสูง ซึ่งสามารถจับภาพจากมุมมองที่ไม่เหมือนใคร และโดรนสามารถบินในระดับความสูงต่ำได้หลากหลาย ทำให้สามารถถ่ายภาพอาคาร ทิวทัศน์ และเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างละเอียด การถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรน นั้นถูกกว่าการจ้างเครื่องบินที่มีคนขับมาก ทำให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น

(ภาพจาก : https://www.facebook.com/Airosight)

2. การสำรวจ

          โดรนสำหรับงานสำรวจ เช่น การทำแผนที่ที่ดินและการสำรวจภูมิประเทศ โดรนจะติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสำรวจ เช่น LiDAR ที่สามารถสร้างแผนที่ 3 มิติ โดยบอกรายละเอียดของภูมิประเทศและโครงสร้างได้ แผนที่เหล่านี้สามารถใช้สำหรับการวางแผนการก่อสร้าง การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร และการสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาและต้นทุนของวิธีการสำรวจแบบดั้งเดิม

(ภาพจาก : https://www.rosenbauer.com/blog/en/drones-at-emergency-services/)

3. ค้นหาและช่วยเหลือ

          โดรนได้กลายเป็นเครื่องมือในการค้นหาและกู้ภัย โดรนที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความร้อน สามารถตรวจจับวัตถุที่แผ่รังสีความร้อนจากระยะไกลได้ ทำให้มีประโยชน์สำหรับการค้นหาผู้สูญหายหรือผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดรนยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ยากหรืออันตรายสำหรับมนุษย์ เช่น ภูมิประเทศที่ขรุขระหรือแหล่งน้ำ มันสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยได้

ประโยชน์ของการใช้โดรนในด้านต่าง ๆ นั้นมีมากมาย โดรนสามารถให้มุมมองภาพและข้อมูลที่ไม่เหมือนเครื่องมืออื่น ซึ่งวิธีการแบบดั้งเดิม ทำแบบนี้ไม่ได้และมีราคาแพง โดรนยังคุ้มค่ากว่าการจ้างเครื่องบินที่มีคนขับหรือการใช้วิธีสำรวจภาคพื้นดิน มีความคล่องแคล่วสูงและสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ยากหรืออันตรายสำหรับมนุษย์ และยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยได้อีกด้วย

สนับสนุนโดย

Share this post